CIK VALODU PAKALPOJUMUS JŪS ZINĀT SASKAITĪT?

Ja vajadzētu uzskaitīt pieprasītākos tālākizglītības veidus, tad viens no tiem noteikti būtu valodu kursi. Tam ir pamatojums, jo mūsdienās pasaule kļūst aizvien “mazāka” un dažādos kontinentos dzīvojošu cilvēku sakari ciešāki. Prasme runāt svešvalodā ir augstu novērtēta gan darba tirgū, gan skolās. Valodu uzņēmums “Skrivanek Baltic” piedāvā plašu valodu pakalpojumu klāstu, lai Jums būtu viss vajadzīgais gan tad, kad izdomāsiet apgūt kādu svešvalodu, gan tad, kad vajadzēs tikt galā ar svešu valodu. Iepazīstieties ar Latvijā populārākajiem valodu pakalpojumiem!
TULKOJUMU BIROJS, KAS TULKO VAIRĀK KĀ 100 VALODĀS
Loģistika, būvniecība, zinātne, nekustamie īpašumi, lauksaimniecība, sociālo tīklu teksti… Tulkojumu birojs “Skrivanek Baltic” prot iztulkot dažādākos tekstus, jo pazīst šīs jomas. Kā tas iespējams? Valodu centra speciālisti ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko darba pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādus rakstiskos un mutiskos tulkojumus, cita starpā secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa tālruni, kinofilmu dublēšanu. Lai garantētu izcilu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs ikvienu tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā attīstītai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.

Vairāk informācijas- http://www.skrivanek.lv/lv/pakalpojumi/rakstiskie-un-mutiskie-tulkojumi/mutiskie-tulkojumi/konferencu-tulkosana/

ANGĻU VALODAS KURSI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM
Angļu valodas kursi ir vieni no pieprasītākajiem svešvalodu kursiem Latvijā. Cilvēki apņēmušies iemācīties runāt plūstoši, rakstīt bez gramatikas kļūdām un spēt bez mulsuma sarunāties ar ārzemniekiem. Ja neesat drošs par savu angļu valodas zināšanu līmeni, ielūkojieties www.skrivanek.lv, kur publicēts angļu valodas tests. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi ir pielāgoti dažādām cilvēku iespējām. Pieejami individuāli, grupu un uzņēmumu kursi, E-mācību programma, kursi “Skype” programmā internetā. Angļu valodas kursi ir izstrādāti dažādām vajadzībām, piemēram, kurss “Teicama darba intervija angļu valodā” un “Angļu valoda darbam ārvalstīs”. Arī bērniem un jauniešiem izveidoti daudzveidīgi angļu valodas kursi, kuru vidū neaizmirstamas bērnu nometnes.
BĒRNU NOMETNES, KAS PILNVEIDO SVEŠVALODU ZINĀŠANAS
Ir vieta, kur noderīgas zināšanas apvienojas ar jautrību, atpūtu un jauki pavadītu laiku. Tās ir bērnu nometnes! “Skrivanek Baltic” piedāvā dienas un diennakts bērnu nometnes, kurās visas aktivitātes vērstas uz svešvalodas zināšanu apguvi. Līdzās uzticamiem un zinošiem vietējiem skolotājiem, tiek pieaicināti arī ārvalstu pasniedzēji, lai bērnam būtu iespēja dzirdēt oriģinālo valodas skanējumu. Apskatiet bērnu nometnes, ko “Skrivanek Baltic” organizē tuvākajā laikā, www.bernunometnes.lv!
KONFERENČU TULKOŠANA ARĪ INTERNETĀ
Konferenču tulkošana ir mutvārdu komunikācija, kas ļauj saprast pasākuma dalībnieku teikto arī tiem, kuriem nav zināšanu attiecīgajā svešvalodā. “Skrivanek Baltic” tulki strādā veikli un precīzi, pārtulkojot runātāja izteiktās idejas klausītājiem. Konferenču tulkošana ir jāplāno savlaicīgi, tāpēc “Skrivanek Baltic” vajadzības gadījumā nodrošina arī konsultācijas, tekstu materiālu maketēšanu un drukāšanu, palīdzību viesnīcu rezervēšanā, ekskursiju rīkošanā ārvalstu viesiem, kā arī tehnisko aprīkojumu (tulkošanas kabīnes, austiņas, raidītājus). Ja konferenču tulkošana jāveic internetā, valodu uzņēmums piedāvā tulkošanu programmā “Skype”.
Cilvēkus vieno valoda, tāpēc ir vērts ieguldīt laiku tās apgūšanā un pilnveidošanā. Ieskatieties www.skrivanek.lv plašajā piedāvājumā un izvēlieties savu metodi ceļā uz augstāku svešvalodu zināšanu līmeni!

Leave a Reply